Menu

Latest articles

… E …. todo era mentira… unha vez mais
Parece que enganar, …, ou contar medias verdades para gañar eleccións, en certas organizacións, é algo transversal. O Goberno de Vedra (PP) aprobou [...]
Reválidas NON
Porque o ensino non é unha competición, non permitas que a túa filla/o sexa cobaia da LOMCE. Porque defendemos o ensino público e integrador. Os días 11, [...]
Porque votamos NON ao Plan de Aforro e Inversión (PAI)
O 17 de Febreiro do 2016, discutimos en pleno ordinario sobre o Plan de Aforro e Investimento. O PAI, permítelle este ano ao concello dedicarlle 175.000 € [...]
Análise do Orzamentos 2016.
No último pleno (decembro do 2015) aprobouse o orzamento para o presente ano 2016. Os orzamentos foron aprobados co voto favorable do PP. O BNG-A.A, e o [...]
CONVOCATORIAS de SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO Deputación Coruña 2016
Achéganse enlaces ao BOP da Coruña onde se publican as seguintes convocatorias de subvencións da Deputación da Coruña dirixidas a entidades sen ánimo de [...]
convocatorias de subvencións da Deputación da Coruña dirixidas aos concellos para o ano 2016:
BASES REGULADORAS XERAIS http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/11/18/2015_0000011146.html: Bases reguladoras das convocatorias de subvencións [...]
Consulta Sobre o Plan de Suficiencia Enerxética de Vedra coa Fundación Desarrollo Sostenible
Ante a proximidade do pleno de Novembro, onde debateremos o Plan de Suficiencia enerxética de Vedra, parécenos moi interesante difundir algunha das [...]
Moción para ADECUAR O IBI Á DEVALUACIÓN DO MERCADO
Moción para que se ADAPTE O VALOR CATASTRAL Á DEVALUACIÓN DO MERCADO producida nos últimos cinco anos e SE MODIFIQUE A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO [...]
Propostas para o P.A.S 2015
Que é o PAS? O Plan de Acción Social deséñase por primeira vez dende a Deputación utilizando un remanente de máis de 30 millóns de euros para cooperar cos [...]
Moción: “Recuperación da xestión pública do servizo de abastecemento de auga”
INDICE: 1.-Análise do estado actual da prestación do servizo 2.-Agora é o momento 3.-Xestión pública; o concello ten capacidade 4.-Proposta BNG-A.A de [...]